Účtovníctvo Pauková Ľudmila, spol. s r.o.

Hľadáte účtovníctvo bez starostí? Ponúkame kompletné spracovanie účtovníctva vrátane možnosti viesť účtovníctvo online pod vedením skúseného účtovníka.

Hľadáte účtovníctvo bez starostí? Ponúkame kompletné spracovanie účtovníctva vrátane možnosti viesť účtovníctvo online pod vedením skúseného účtovníka.

Mzdy a personalistika

V rámci našich služieb v oblasti miezd a personalistiky ponúkame:

 

- spracovanie a výpočet miezd podľa dochádzky zamestnancov,

- odosielanie oznamovacích povinností zamestnávateľa do príslušných inštitúcií (prihlášky, odhlášky zamestnancov do poisťovní),

- vedenie mzdovej agendy,

- vypracovanie a odosielanie mesačných, štvrťročných, ročných výkazov do poisťovní,

- vypracovanie a odosielanie výkazov Finančnej správe SR,

- vypracovanie a odosielanie výkazov pre Štatistický úrad,

- vypracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti,

- vypracovanie prevodných príkazov na úhradu miezd, daní, odvodov, ostatných zrážok z miezd,

- vyhotovujeme:

           • Pracovné zmluvy

           • Potvrdenie o príjme

           • Potvrdenie o zamestnaní

           • a iné.

Kontakt

Telefón
Adresa
Email
+421 (0)35 6478 180
0907 744 859 Rastislavice 66, 941 08 Rastislavice
IČO: 36564907 DIČ: 2021903972
IČ DPH: SK202903972 paukova@paukova.sk

2015 Pauková Ľudmila spol. s r. o. | www.paukova.sk

Vyrobil: www.web-studio.sk

  •  
Pauková Ľudmila, spol. s r.o.
Hľadáte účtovníctvo bez starostí? Ponúkame kompletné spracovanie účtovníctva vrátane možnosti viesť účtovníctvo online pod vedením skúseného účtovníka.
Rastislavice 66 Rastislavice Slovakia 941 08 US
+421 907 744 859
Účtovníctvo Pauková Ľudmila, spol. s r.o.
Hľadáte účtovníctvo bez starostí? Ponúkame kompletné spracovanie účtovníctva vrátane možnosti viesť účtovníctvo online pod vedením skúseného účtovníka.
Hľadáte účtovníctvo bez starostí? Ponúkame kompletné spracovanie účtovníctva vrátane možnosti viesť účtovníctvo online pod vedením skúseného účtovníka.