Účtovníctvo Pauková Ľudmila, spol. s r.o.

Hľadáte účtovníctvo bez starostí? Ponúkame kompletné spracovanie účtovníctva vrátane možnosti viesť účtovníctvo online pod vedením skúseného účtovníka.

Hľadáte účtovníctvo bez starostí? Ponúkame kompletné spracovanie účtovníctva vrátane možnosti viesť účtovníctvo online pod vedením skúseného účtovníka.

O nás

Pauková Ľudmila, spol. s r.o. pôsobí na trhu od roku 2004. Vedie profesionálne účtovníctvo domácim spoločnostiam,  personálnu a mzdovú agendu, poskytuje ekonomické a daňové poradenstvo klientom, ktorí pôsobia v rôznych oblastiach podnikania. Našou hlavnou prioritou je spokojnosť zákazníka, individuálny prístup ku klientovi,  riešenie  problémov pri obchodných situáciách. Spoluprácou s nami získate stabilného a zodpovedného obchodného partnera.

 

Naša práca je pravidelne auditovaná, pri výkone svojej činnosti spolupracujeme s firmou ABC – audit, s.r.o., ktorej tím tvoria aj certifikovaná audítorka a daňová poradkyňa.

Prečo externé účtovníctvo ?

   Klienti môžu venovať svoj čas riadeniu firmy, ekonomickému rastu podniku, rozvíjaniu svojich obchodných aktivít, vedenie  účtovníctva, sledovanie zmien v legislatíve, dodržiavanie termínov prenechajú na nás.

   V dobe rýchleho technologického pokroku je náročné zaobstarať kancelársku techniku a softvér na takej úrovni, ktorá zabezpečí najefektívnejšiu prácu.

Znižujú sa tým náklady na školenia, ktoré je vzhľadom na neustále meniacu sa legislatívu nutné pravidelne absolvovať.

Zvyčajne nie je potrebná žiadna komunikácia klienta so štátnymi inštitúciami, všetko zabezpečujeme my.

Cenník

Naši Klienti

Spolupracujeme

Tím

Ľudmila Pauková

konateľka

Ing. Zuzana Demínová

finančná a mzdová

účtovníčka

Ing. Michaela Šurábová

finančná a mzdová

účtovníčka

Ing. Eva Bednáriková

finančná a mzdová

účtovníčka

Napíšte nám

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Pauková Ľudmila spol. s r. o.

Rastislavice 66

0907 744 859

 

Kontakt

Telefón

Adresa

Email

+421 (0)35 6478 180
0907 744 859

Rastislavice 66, 941 08 Rastislavice

IČO: 36564907 DIČ: 2021903972
IČ DPH: SK202903972

paukova@paukova.sk

2018 Pauková Ľudmila spol. s r. o.

Pauková Ľudmila, spol. s r.o.
Hľadáte účtovníctvo bez starostí? Ponúkame kompletné spracovanie účtovníctva vrátane možnosti viesť účtovníctvo online pod vedením skúseného účtovníka.
Rastislavice 66 Rastislavice Slovakia 941 08 ci
+421 907 744 859
Účtovníctvo Pauková Ľudmila, spol. s r.o.
Hľadáte účtovníctvo bez starostí? Ponúkame kompletné spracovanie účtovníctva vrátane možnosti viesť účtovníctvo online pod vedením skúseného účtovníka.
Hľadáte účtovníctvo bez starostí? Ponúkame kompletné spracovanie účtovníctva vrátane možnosti viesť účtovníctvo online pod vedením skúseného účtovníka.