Účtovníctvo Pauková Ľudmila, spol. s r.o.

Hľadáte účtovníctvo bez starostí? Ponúkame kompletné spracovanie účtovníctva vrátane možnosti viesť účtovníctvo online pod vedením skúseného účtovníka.

Hľadáte účtovníctvo bez starostí? Ponúkame kompletné spracovanie účtovníctva vrátane možnosti viesť účtovníctvo online pod vedením skúseného účtovníka.

Jednoduché účtovníctvo

V rámci našich služieb jednoduchého účtovníctva poskytujeme:

 

- vedenie peňažného denníka,

- vedenie pokladničnej knihy,

- vedenie knihy pohľadávok a záväzkov,

- vedenie evidencie majetku,

- u platiteľov DPH, vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, súhrnného výkazu, kontrolného výkazu,

- zoznam pripomienok, ktorými upozorňujeme klienta na prípadné nezrovnalosti, ktoré zachytíme počas účtovania dokladov, tiež na riziká z toho vyplývajúce hľadáme a navrhujeme individuálne riešenia na ich odstránenie,

- vypracovanie ročnej účtovnej závierky,

        • Daňové priznanie z príjmov FO

        • Výkaz o príjmoch a výdavkoch

        • Výkaz o majetku a záväzkov

- vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, daňového priznania k dani z nehnuteľnosti,

- pravidelné informácie o stave Vášho účtovníctva,

- informácie o výsledkoch podnikateľskej činnosti,

- poskytnutie poradenských služieb.

 

Kontakt

Telefón
Adresa
Email
+421 (0)35 6478 180
0907 744 859 Rastislavice 66, 941 08 Rastislavice
IČO: 36564907 DIČ: 2021903972
IČ DPH: SK202903972 paukova@paukova.sk

2015 Pauková Ľudmila spol. s r. o. | www.paukova.sk

Vyrobil: www.web-studio.sk

  •  
Pauková Ľudmila, spol. s r.o.
Hľadáte účtovníctvo bez starostí? Ponúkame kompletné spracovanie účtovníctva vrátane možnosti viesť účtovníctvo online pod vedením skúseného účtovníka.
Rastislavice 66 Rastislavice Slovakia 941 08 US
+421 907 744 859
Účtovníctvo Pauková Ľudmila, spol. s r.o.
Hľadáte účtovníctvo bez starostí? Ponúkame kompletné spracovanie účtovníctva vrátane možnosti viesť účtovníctvo online pod vedením skúseného účtovníka.
Hľadáte účtovníctvo bez starostí? Ponúkame kompletné spracovanie účtovníctva vrátane možnosti viesť účtovníctvo online pod vedením skúseného účtovníka.